1.- Webgune honen enpresa titularra.

Webgune honen titularra SOCIEDAD MIXTA DEL MERCADO SAN MARTÍN SA da. Helbide hau du: Loiola Kalea 14, 3, 20005 Donostia. IFZa: A20808150. Donostiako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago: SS-22275 zenbakiko orria, 2024. liburukia, 69. folioa, 1. Inskripzioa. Aurrerantzean San Martin merkatu-e deituko zaio.

2.- Alderdi orokorrak.

San Martin merkatu-erako sarbidea eskuratzeko, lege-ohar hau eta San Martin merkatu-en jasotako gainerako lege-aipamenak irakurri beharko dira. 

San Martin merkatu-eren erabiltzailea da haren edukira sarbidea duen pertsona oro. 

Erabiltzaileak San Martin merkatu-erako sarbidea izango du eta hura erabili ahal izango du, beren-beregi, erabat eta inolako erreserbarik gabe, lege-ohar honen eduki osoari jarraikiz. Erabiltzailea ez badago ados lege-ohar honekin, San Martin merkatu-e utzi beharko du. 

San Martin merkatu-erako sarbidea doakoa da. 

Lege-ohar hau loteslea da San Martin merkatu-eko edozein erabiltzailerentzat. Espresuki debekatuta dago San Martin merkatu-e usatzea, erabilera hori lege-ohar honetan xedatutakoaren mende ez badago, eta San Martin merkatu-ek beretzat gordetzen ditu, hala badagokio, lege-ohar honi jarraikitzen ez dion erabileraren baten ondoriozko erantzukizunak argitzeko bidezkoak diren lege-akzio guztiak.

3.- San Martin merkatu-eren eskubideak eta betebeharrak.

Erabiltzaileek San Martin merkatu-e bidez jasotako informazioari ematen dioten erabilera erabiltzailearen kontura eta arriskura izango da. San Martin merkatu-ek ez du bermatzen informazioaren egokitasuna edo komenigarritasuna, erabiltzaileek edo beste edozeinek horri ematen dioten erabilerari dagokionez. 

San Martin merkatu-ek bere kabuz aldatu ahal izango du, egoki deritzon edozein unetan, San Martin merkatu-e eta lege-oharraren konfigurazioa eta/edo edukia, eta erabiltzaileari aldaketa horren berri emango dio San Martin merkatu-en iragarki bat eginez.

Mantentze-lanak, konponketak, eguneratzeak edo hobekuntza-lanak eginez gero, San Martin merkatu-ek aldi baterako eten ahal izango du San Martin merkatu-erako irisgarritasuna, aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe. Hala ere, erabiltzaileei jakinaraziko die, inguruabarrek ahalbidetzen badute. 

4.- Erabiltzailearen eskubideak eta betebeharrak.

Une oro, erabiltzaileak San Martin merkatu-e legez erabili behar du, indarrean dagoen legeriaren arabera, San Martin merkatu-e eta/edo hirugarrenen jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak errespetatuz. 

Erabiltzaileak ez du edukietan kalterik edo aldaketarik eragiten duen ekintzarik gauzatuko, eta ez du San Martin merkatu-eren funtzionamendu egokia oztopatuko, ez du inolako arazo teknikorik sortuko, eta ez du elementurik transferituko arik eta ez badago argi birus informatikorik ez dutela, ezta webgunea zati batean kaltetu, oztopatu edo geldiarazteko arriskua dakarren elementurik ere.   

San Martin merkatu-ek eskubidea izango du webgune hau San Martin merkatu-e eta/edo bere laguntzaileei eta/edo hirugarrenei edozein kalte eta/edo galera eragiteko moduan erabiltzea (indarrean dagoen araudiaren aurkakoak) pertsegitzeko ekintza guztiak gauzatzeko.  

5.-  San Martin merkatu-eren funtzionamenduaren bermeak eta erantzukizuna.

San Martin merkatu-ek ez du bermatzen web honen eta horren zerbitzuen funtzionamenduaren erabilgarritasuna eta jarraitutasuna. Nolanahi ere, San Martin merkatu-ek bere ahaleginik onenak egingo ditu webgunearen erabilgarritasun jarraituari eusteko. 

San Martin merkatu-ek ahalegin onenak egingo ditu erabiltzailearen sistema informatikoan (softwarea eta hardwarea) edo bertan gordetako dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan legez kanpoko aldaketak saihesteko, baina ez du bermatzen San Martin merkatu-eren edukietan ez dela egongo birusik edota erabiltzailearen sistema informatikoan edo bertan gordetako dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragiteko arriskua dakarren bestelako elementurik. Webguneko edukietan sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan eta abarretan aldaketak eragin ditzaketen birusik badago, San Martin merkatu-ek ez du inolako erantzukizunik izango horren eraginez sortutako mota guztietako kalte-galerengatik. 

San Martin merkatu-ek ez du obligaziorik eta ez du kontrolatzen erabiltzaileek webgunea zer-nola erabiltzen duten. 

Erabiltzaileak onartzen du webgune hau fede onez sortu eta garatu duela  San Martin merkatu-e.

6.- Jabetza intelektuala.

Web honen diseinu eta edukiari buruzko jabetza intelektualaren eskubide guztiak San Martin merkatu-erenak dira edo San Martin merkatu-ek horiek erabiltzeko baimena du, behinik behin.

Webgune honetan agertzen diren marka, logotipo eta beste zeinu bereizgarri batzuen titulartasuna San Martin merkatu-erenak dira edo San Martin merkatu-ek halakoak bertan txertatzeko baimena du, behinik behin.

Erabiltzaileak erabilera pertsonalerako eta ez-komertzialerako baino ezin ditu bistaratu eta kargatu, eta ezin ditu kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, erreproduzitu, argitaratu, laga edo saldu, ez eta lortutako informazioaren ondoriozko produktu edo zerbitzu berriak sortu ere. 

San Martin merkatu-e jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak urratzea pertsegituko du, eta, horretarako, legokiokeen edozein lege-akzio gauzatuko du, kalte-ordainak barne, izandako erantzukizunak argitzeko.  

7.- Pribatutasun-politika eta cookieei buruzko politika.

San Martin merkatu-ek Datu Pertsonalak Babesteko araudia betetzeari buruzko informazioa gure pribatutasun politikan eta cookieei buruzko politikan dago zehaztuta.

8.- Lotura eta esteka hipertestualak.

Ezingo da webgune honetarako estekarik ezarri beste edozein webgunetatik, San Martin merkatu-eren aldez aurreko baimen idatzirik gabe. Sozietate honek zera adierazten du, San Martin merkatu-ek berak kudeatzen ez dituen beste atari edo webgune batzuekin loturak edo estekak izanez gero, San Martin merkatu-ek ez duela inolako kontrolik atari edo webgune horien gainean, eta ez dela horien edukiaren erantzule. 

San Martin merkatu-ek webgune honetan dituen estekak informazio-erreferentzia baino ez dira, eta ez du inolako baloraziorik edo erantzukizunik webgune horien eduki, jabe, zerbitzu edo produktuei buruz. San Martin merkatu-e ez da inola ere izango hirugarrenek emandako zerbitzuek eragindako kalteen erantzule. 

9.- Lege aplikagarria eta jurisdikzioa.

Lege-ohar hau Espainiako legediaren eraginpean dago. Lege-ohar honen edo bere edukiaren ondorioz edo erabiltzailearen eta San Martin merkatu-eren arteko harremanen ondoriozko sortutako edozein auzitarako, bi alderdiak beste edozein jurisdikziori berariaz uko egingo diote eta Donostiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzio eta eskumen esklusiboaren eraginpean egongo dira.